Friday, 2 March 2012

Fakta Asas Tambah


PENGUASAAN FAKTA ASAS

PENAMBAHAN
  1.
2 + 1 =
26.
9 + 0 =
51.
9 + 0 =
76.
7 + 4 =
  2.
4 + 4 =
27.
1 + 9 =
52.
0 + 0 =
77.
8 + 2 =
  3.
1 + 0 =
28.
2 + 0 =
53.
1 + 8 =
78.
6 + 9 =
  4.
8 + 9 =
29.
8 + 3 =
54.
2 + 5 =
79.
7 + 1 =
  5.
0 + 6 =
30.
5 + 5 =
55.
9 + 4 =
80.
9 + 3 =
  6.
3 + 7 =
31.
6 + 8 =
56.
3 + 3 =
81.
0 + 1 =
  7.
8 + 4 =
32.
2 + 7 =
57.
7 + 8 =
82.
5 + 8 =
  8.
7 + 7 =
33.
0 + 9 =
58.
6 + 5 =
83.
9 + 2 =
  9.
4 + 0 =
34.
4 + 5 =
59.
0 + 4 =
84.
4 + 3 =
10.
1 + 6 =
35.
1 + 5 =
60.
3 + 9 =
85.
1 + 1 =
11.
7 + 2 =
36.
3 + 8 =
61.
2 + 2 =
86.
9 + 8 =
12.
5 + 6 =
37.
9 + 9 =
62.
7 + 5 =
87.
0 + 7 =
13.
3 + 6 =
38.
2 + 3 =
63.
1 + 2 =
88.
3 + 2 =
14.
4 + 8 =
39.
6 + 0 =
64.
0 + 5 =
89.
0 + 2 =
15.
6 + 7 =
40.
3 + 4 =
65.
8 + 1 =
90.
9 + 6 =
16.
8 + 8 =
41.
9 + 7 =
66.
4 + 7 =
91.
1 + 4 =
17.
2 + 6 =
42.
0 + 8 =
67.
5 + 9 =
92.
2 + 9 =
18.
5 + 1 =
43.
5 + 2 =
68.
1 + 7 =
93.
6 + 4 =
19.
0 + 3 =
44.
1 + 3 =
69.
4 + 9 =
94.
2 + 8 =
20.
8 + 6 =
45.
8 + 5 =
70.
3 + 0 =
95.
5 + 0 =
21.
4 + 2 =
46.
4 + 6 =
71.
5 + 3 =
96.
7 + 9 =
22.
8 + 0 =
47.
7 + 0 =
72.
6 + 6 =
97.
6 + 2 =
23.
5 + 7 =
48.
3 + 5 =
73.
2 + 4 =
98.
3 + 1 =
24.
8 + 7 =
49.
4 + 1 =
74.
5 + 4 =
99.
6 + 1 =
25.
6 + 3 =
50.
0 + 4 =
75.
7 + 3 =
100.
7 + 5 =


                                        
               

Thursday, 1 March 2012

SENARAI NAMA GURU MATEMATIK 2012


SK PUTRAJAYA PRESINT 18 (1)
PANITIA MATEMATIK
NAMA GURU MATEMATIK 2012
TAHUN
KELAS
NAMA GURU
PRA SEKOLAH
PRA CERDIK
PUAN NUR AZMAWATI BT AZLAN
PRA PINTAR
PUAN NIK AZIMAH BT NIK HUSAIN
PRA BESTARI
PUAN NIK ZAFIFAH BT NIK OSMAN
TAHUN 1
1 BERLIAN
PUAN NOOR AZURA BT EMBONG
1 DELIMA
PUAN NOOR AZURA BT EMBONG
1 INTAN
PUAN HASMIRA DIANA BT HASSAN
1 JED
PUAN HASMIRA DIANA BT HASSAN
1 FIRUZ
PUAN HASMIRA DIANA BT HASSAN
1 TOPAZ
PUAN ZUHAINI BT DAUD
1 ZAMRUD
PUAN ROSILAWATI BT MUHAMMAD
TAHUN 2
2 BERLIAN
PUAN WAN MAZLI BT WAN MOHAMMAD
2 DELIMA
PUAN ROSILAWATI BT MUHAMAD
2 INTAN
PUAN HASMIRA DIANA BT HASSAN
2 JED
PUAN NOOR AZURA BT EMBONG
2 FIRUZ
PUAN NOOR AZURA BT EMBONG
2 TOPAZ
PUAN SITI NOOR AISHAH BT HADRUN
2 ZAMRUD
PUAN ROSILAWATI BT MUHAMAD
TAHUN 3
3 BERLIAN
ENCIK MOHD ARIF BIN LATIF
3 DELIMA
ENCIK MOHD ARIF BIN LATIF
3 INTAN
PUAN ZUHAINI BT DAUD
3 JED
ENCIK MOHAMAD AZRIQ BIN MOHAMAD YUNUS
3 FIRUZ
ENCIK MOHAMAD AZRIQ BIN MOHAMAD YUNUS
TAHUN 4
4 BERLIAN
PUAN NOORADILA BT OMAR
4 DELIMA
PUAN NOORADILA BT OMAR
4 INTAN
PUAN NORMADIAH BT OMAR BAKI
4 JED
PUAN NURUL FARINAH BT JAMALUDIN
TAHUN 5
5 BERLIAN
ENCIK AZLIZA BIN MAT SAAT
5 DELIMA
ENCIK AZLIZA BIN MAT SAAT
5 INTAN
PUAN NURUL FARINAH BT JAMALUDIN
5 JED
PUAN FAIRUS DORA BT ABDUL MALEK
TAHUN 6
6 BERLIAN
PUAN NURUL FARINAH BT JAMALUDIN
6 DELIMA
PUAN NORMADIAH BT OMAR BAKI
6 INTAN
PUAN NORZAH BT MOHD KASSIM
6 JED
PUAN NOORADILA BT OMAR
6 FIRUZ
PUAN NURUL FARINAH BT JAMALUDIN
PEMULIHAN
2 INTAN , 3 INTAN
PUAN AINUL HAYATI BT INCHE MD SHAMSUDDIN